Te veel tabellen

Als je account afgesloten wordt vanwege teveel tabellen in een database kunnen wij daar weinig aan doen. Probeer dit volgende keer te voorkomen. Een database mag niet meer dan 500 tabellen hebben, dus zorg dat je deze limiet niet overschrijdt.

Maak iemand blij vandaag!