Ondersteunen jullie qsappend / QSA redirects voor .htaccess?

Ja, we ondersteunen dat volledig. Je kunt een voorbeeld zien door deze code aan je .htaccess toe te voegen: Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] # Rewrite URL to forward to a folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ foldername/$1 [L,QSA]

Maak iemand blij vandaag!