Kunnen jullie allow_url_include inschakelen/uitschakelen?

De functie allow_url_include staat standaard aan op onze servers en kan niet per account gewijzigd worden.

Maak iemand blij vandaag!