Is fopen ingesteld?

De functie fopen() is ingeschakeld en werkt zonder verdere beperkingen. De functie allow_url_fopen() werkt ook.

Maak iemand blij vandaag!