Installeer Magento 2 zonder SHOW DATABASES error

Open het bestand setup/src/Magento/Setup/Validator/DbValidator.php En verwijder de volgende code of zet er een dubbele slash voor zodat het niet verwerkt wordt zoals hier : { // $query = "SHOW DATABASES"; // $accessibleDbs = $connection->query($query)->fetchAll(\PDO::FETCH_COLUMN, 0); // foreach ($accessibleDbs as $accessibleDbName) { // if ($dbName == $accessibleDbName) { // return true; // } // } // throw new \Magento\Setup\Exception( // "Database '{$dbName}' does not exist " // ."or specified database server user does not have privileges to access this database." // ); }

Maak iemand blij vandaag!