Ik zie vraagtekens en vreemde symbolen op mijn website

Als je vreemde tekens op je website ziet heeft dat te maken met verkeerde database en/of pagina encoding. Om het probleem op te lossen moet je pagina aangepast worden. Je website moet ook de UTF-8 meta tag hebben: \<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> Je kunt ook deze regel bovenaan je index.php bestand plaatsen: header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); Het kan ook zijn dat je bestanden gecodeerd zijn als "UTF8 met BOM". Je moet deze bestanden bewerken totdat ze UTF-8 zonder BOM zijn. Je kunt ze op je computer bewerken met een programma zoals Notepad++.

Maak iemand blij vandaag!