Ik zie een 'Warning: ftp_mkdir() failed' foutmelding

Om dit probleem op te lossen moet de 'Repareer Bestandseigendom' in het controlepaneel gebruiken. Dit lost het probleem direct op.

Maak iemand blij vandaag!