Ik kan geen database maken in phpMyAdmin

Alle databases moeten gemaakt worden in het controlepaneel. Je kunt geen databases maken in phpMyAdmin omdat een databasegebruiker geen rechten heeft om een nieuwe database te maken. Maak daarom alle databases via het MySQL onderdeel in het controlepaneel.

Maak iemand blij vandaag!