Fatal error: Allowed memory size of XXX bytes exhausted

Als je de PHP foutmelding 'Allowed memory size of XXX bytes exhausted' krijgt kun je dat zo oplossen: Deze foutmelding komt naar voren bij een PHP script die eerst wel werkte als het script meer dan 8MB geheugen gebruikt. Maar wees niet bang, dat is makkelijk op te lossen. Om de geheugenbeperking te veranderen voor een specifieke script kun je deze regel bovenaan je programma plaatsen: ini_set("memory_limit","128M"); Je kunt het ook aanpassen voor je hele site door deze regel aan je .htaccess toe te voegen: php_value memory_limit 128M

Maak iemand blij vandaag!