Beleid voor afhandelen van misbruikmeldingen

Lees deze overeenkomst aandachtig door. Het bevat namelijk belangrijke informatie aangaande uw rechten en rechtsmiddelen.